ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2566

UploadImage
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2566
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ณ บริเวณที่สาธารณะหนองคันคู บ้านผึ่งแดด หมู่ 1,2
#รับชม!!! การแสดงของโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร การแสดงของโรงเรียนโฮมสุขตำบลผึ่งแดด การแสดงของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่
#ร่วมเชียร์ !!! การประกวดนางงามนพมาศ การประกวดนางนพมาศจำแลง และการประกวดกระทงสวยงาม อื่นๆ
เอกสารแนบ :