สำนักงาน

station
สำนักงานเทศบาลตำบลผึ่งแดด  www.phuengdad.go.th
เลขที่  154  หมู่ 3  ตำบลผึ่งแดด  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  49000

โทรศัพท์  หมายเลข   042-636400      โทรสาร หมายเลข  042-636201

Fackbook เทศบาลตำบลผึ่งแดด
email   ict.phuengdad@gmail.com