ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลผึ่งแดด

154 หมู่ 3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

E-mail : ict.phuengdad@gmail.com  โทรศัพท์ : 042636201  โทรสาร : 042636201